Ontslagen met vast contract? Hulp bij het (dubbel)checken van overeenkomsten?

Verbintenissenrecht

Wanneer u een arbeidsovereenkomst aangaat, een beëindigingsovereenkomst krijgt voorgelegd door uw werkgever, wordt ontslagen bij vast contract of anderszins uw contracten wilt laten screenen kan Mr. Tadema u ook daarbij behulpzaam zijn.

In situaties waarbij geen formele procesvertegenwoordiger noodzakelijk is, kan Mr Tadema u desgewenst ook bijstaan en vertegenwoordigen bij een zitting bij de kantonrechter, o.a. als het gaat om zaken waarbij het belang niet meer is dan € 25.000.

machtiging rechtshulp
Afspraak maken?

Bekijk ook